News

2021-06-27

Rozovor: s Ajmanem Mutlaqem (nejen) o realitním developerství v Sýrii
 
Date: 23 června, 2021in: Novinky, Volné zprávy
 
CZ
Poválečnou Sýrii čeká nade vší pochybnost období rozsáhlé výstavby. Na jedné straně je nutné napravit destruktivní dopady konfliktu a zajistit odpovídající bydlení občanům, jejichž obydlí byla zničena, zároveň Sýrie čelí klasickému problému s nedostatkem domů a bytů pro mladé lidi, kteří uvažují o založení rodiny. Abychom se o tomto tématu informovali, setkali jsme se s inženýrem Ajmanem al-Mutlaqem, jenž je generálním ředitelem Úřadu pro rozvoj nemovitostí a díky svému předchozímu působení v různých společnostech a institucích disponuje bohatými zkušenostmi v oboru stavitelství. Následující rozhovor vznikl během tohoto setkání.
 
Pane inženýre, mohl byste nám, prosím, přiblížit Úřad pro rozvoj nemovitostí a činnost, kterou má dle zákona v popisu práce?
 
Nejprve mi dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítal na generálním ředitelství úřadu, poděkoval vašim stránkám za zájem a iniciativu ve věci obnovy Sýrii a pozdravil přátele v České republice. K vaší otázce: Úřad pro rozvoj nemovitostí vznikl v souladu se zákonem č. 15/2008, jenž reguluje rozvoj nemovitostí v Sýrii. Prováděcí pokyny k zákonu byly vydány v roce 2012. Vedle dalších zákonů, rozhodnutí a nařízení se nás také týká zákon č. 25/2011 o vázaném účtu. Jedním z hlavních úkolů našeho úřadu je organizace práce při rozvoji nemovitostí a podpora investic v této oblasti s ohledem na navýšení jejich přínosu při procesu výstavby a obnovy. Jde nám o aktivizaci národního soukromého sektoru i přilákání investorů ze zahraničí, ať již z arabských či nearabských zemí. Naše činnost se zaměřuje především na poskytování pozemků, budov a infrastruktury potřebných pro výstavbu, na vytváření integrovaných měst a předměstí a na zajišťování dostupného ubytování pro lidi s omezenými příjmy.
 
Jak ve zkratce probíhala činnost úřadu od jeho založení do současnosti?
 
Od svého vzniku společnost pracovala na studiích developerských oblastí s cílem zajistit zdravé a bezpečné bydlení pro různé vrstvy ve všech guvernorátorech. Šlo jak o pozemky patřící státním společnostem, tak soukromým společnostem s licencí na rozvoj nemovitostí. Vedle nemovitostí sloužících k bydlení se zabýváme i nemovitostmi sloužícími jiným účelům, například lékařským, průmyslovým, řemeslným a podobně. Abych uvedl konkrétní čísla, počet licencovaných developerských společností dosáhl k dnešnímu dni 67, z toho je 6 státních. Bylo vytvořeno 26 developerských zón na základě rozhodnutí vydaných předsedou vlády v souladu s ustanoveními zákona č. 15/2008 a s jeho prováděcími pokyny. Celková rozloha developerských ploch činí aktuálně 4308 hektarů, na kterých má být dle plánu 175527 obytných jednotek pro 817144 osob. Vedle toho jsou v současnosti ve výstavbě tři developerské oblasti, na které náš úřad dohlíží spolu s odpovědnými orgány, a dalších devět oblastí je v koordinaci s nimi studováno a hodnoceno z technického i právního hlediska.
 
Jakým obtížím jste čelili při realizaci vašich projektů?
 
V důsledku války vedené ze strany teroristů a ekonomické blokády, jíž byla Sýrie vystavena, nemohly licencované společnosti zahájit žádný z aktualizovaných projektů, byť odpovědné správní orgány v případě řady developerských oblastí daly schválení. V této fázi tedy hlavní koncentrace spočívala na přípravě technických studií nezbytných pro zahájení realizace jednotlivých projektů.
 
Představuje zákon č. 15/2008 v současnosti odpovídající rámec pro vaši činnost nebo bude potřeba dalších zákonných úprav?
 
S cílem aktivizovat úlohu úřadu ve fázi obnovy země a poskytnout mu dostatečnou flexibilitu pro plnění jeho úkolů, a také s ohledem na potřebu změnit některé články platného zákona a jeho prováděcích pokynů s cílem motivovat developerské společnosti k zahájení jejich projektů byl připraven návrh novely tohoto zákona, který je projednáván s odpovědnými orgány v rámci přípravy na jeho vydání. Úřad se díky této novele stane zásadním aktérem v sektoru bydlení.
 
Syrská státní tisková agentura SANA před časem zveřejnila informaci, že byl položen základní kámen projektu Emessa Hills, vůbec prvního developerského projektu v Sýrii využívajícího alternativní energie. Prozradíte nám detaily?
 
Projekt Emessa Hills vznikl na základě rozhodnutí předsedy vlády č. 10473 ze dne 29. července 2012 a je umístěn v rozvojové oblasti Umm al-Azzám v guvernorátu Homs na klíčové dopravní tepně, jíž je dálnice Homs-Tartús. Pozemky projektu vlastní společnost Emessa zaměřující se na realitní rozvoj a investice, která disponuje licencí od úřadu. Projekt se vyznačuje vynikající polohou v místě s nádherným výhledem na jezero Qatína. Na rozloze přibližně 96 hektarů poskytne 5300 obytných jednotek s kompletními službami v oblastech administrativy, vzdělávání, obchodu i rekreace a veřejnou infrastrukturou, díky čemuž zde vznikne integrovaná městská komunita. Obecné a detailní plány pro tuto oblast byly schváleny rozhodnutím ministra veřejných prací a bydlení v roce 2016. Emessa následně uzavřela kontrolní smlouvu s guvernorátem Homs coby jednotkou odpovědnou za rozvoj nemovitostí. Základní kámen projektu byl položen ministrem veřejných prací a bydlení dne 31. března 2021. Jde o projekt, který zajistí pracovní příležitosti pro místní lidi, především v Homsu a Tartúsu, ale i v Sýrii obecně. Také zajistí 5300 obytných jednotek, z čehož 4910 bude spadat do kategorie sociálního bydlení. Vedle toho ale také vybudujeme 390 vil s hustotou 280 lidí na jeden hektar, kde lidé naleznou perfektní vzdělávací, správní, zdravotnické i rekreační standardy. Projekt, tak, jak je plánován, se bude opírat o využití zelené architektury a obnovitelných zdrojů, vzhledem k horské poloze oblasti půjde především o větrnou energii. Obecně lze říci, že zákon č. 15/2008 je velmi vstřícný vůči projektům využívajícím obnovitelné zdroje energie a dbajícím na udržitelný rozvoj.
 
Děkujeme za milé přijetí a přejeme vám mnoho úspěchu ve vašich aktivitách.
 
Děkuji za vaši návštěvu. Pevně věřím, že se v Sýrii setkáme s českými firmami a podnikateli. Naše dva národy pojí řada historických a lidských vazeb, díky nimž se můžeme považovat za dobré přátele.